VP6-7.2.1-7.4.1.2-16”

                                                                                                                                                                                            

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése                                                              

Kedvezményezett neve:          Vilmány Község Önkormányzata

Projekt címe:                          „Vilmány településen külterületi helyi közutak fejlesztése, az utak

                                               karbantartásához szükséges erő - és munkagépek beszerzése.”

Projekt azonosító száma:        1827235608

Támogatás összege:                   100 776 470 Ft

Támogatás mértéke:                95 %

Tervezett befejezési dátum:    2019.09.20.

 

Vilmány Község Önkormányzata 2018. február 26. napi keltezéssel Támogatói Okiratot kapott a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságától, mint Támogatótól, Vilmány Község Önkormányzatának tulajdonában álló külterületi helyi közutak fejlesztésére, valamint önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére. A beruházás teljes összege bruttó 106 200 450 Ft, melyből a vissza nem térítendő támogatási összeg bruttó 100 776 470 Ft.

 

A PROJEKT BEMUTATÁSA:

A település külterületén található a 033/1, 033/2, 050/6, 089, 097/4, valamint 0105 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú utak összesen mintegy 2450 m hosszúságban történő felújítása és korszerűsítése volt a fejlesztés tárgya. A tervezésre került útszakaszok Vilmány község külterületén találhatóak szántó- és egyéb művelésű területek mellett. A terület a domb- és a hegyvidéki jelleg közötti átmenetben található, jelentős mértékű hossz- és keresztirányú esésviszonyokkal. Az utak tervezési osztálya: K.VIII. (egyéb közút). A környezeti körülmények meghatározása: „C” jelű környezet, azaz hegyvidék. A terep magassága a tervezési területen 138-154 m közötti értékek között mozog. Az utóbbi években ezen útszakaszok állapota folyamatosan romlott és egyre nehezebb volt ezen utak igénybevételével a mezőgazdasági területek megközelítése. Az út végig halad számos kisebb megművelt terület között, míg eléri a végszelvényét. Ezt azt jelenti, hogy ha megfelelő minőségű az út, akkor számos mezőgazdasági terület csak ezen út felhasználásával közelíthető meg. Az évek alatt megsüllyedtek, több kátyú keletkezett. Rendkívül rossz állapotban vannak az utak, amelyek az őszi-tavaszi esőzések alkalmával járhatatlanná válnak.

 

A fejlesztést követően az út keresztszelvénye:

Burkolat szélessége:3,50 méter, Útpadka szélessége:1,00 méter, Kitérők szélessége:3,00 méter

Az út kétoldali eséssel készül, ívekben természetesen egyoldali eséssel készült.

Az oldalesés mértéke:2,5 %, az útpadka oldalesés:5,0 %

 

 

 

 

Az útvonal figyelembe vett szakaszán kitérőket alkalmaztunk, melyek az egyforgalmisávos kialakításra való tekintettel szükségesnek adódik. A kitérők 3,0 m szélesek és 20,0 m befogadó hosszúak. Az útvonal teljes hosszában kétoldali esés került tervezésre, minkét oldalra 2,5%-os esést alkalmaztunk. Az út 1,0 m széles földpadka határolja teljes hosszban.

 

Rétegrendek:

1.Útburkolat:

-25 cm 32/50 felső zúzottkő réteg

-20 cm M56 zúzottkőalap

- 20 cm homokos kavics ágyazat

- 1 réteg geotextília

 

2. Padka:

- 10 cm földpadka helyi anyagból

 

A fejlesztés eredményeképpen beszerzésre került egy MTZ-820-as szöghajtásos traktor (80 LE, hajtásmód 4x4, tengelykapcsoló egytárcsás, száraz, üzemanyag térfogat 120 l), egy BOHR GOLDFISH 2500 függesztett vonólap, egy GEO BH5R árokásó és egy Cosmo P-500 só szóró gép. Valamennyi gép esetében az utak és azok környezetének karbantartása volt a fejlesztés célja. Az árokásó segítségével az utak mentén található árkok tisztítását, eliszaposodásának megakadályozását és ezek hatására a vízelvezetési gondokat tudjuk kezelni. A só szóró gépet a téli időszakban fogjuk használni, az utak sózására. A vonólap segítségével az utakról a hó eltakarítását végezzük majd a téli időszakban, valamint a nyomvályús utak egyengetését tudjuk majd megoldani. Az erőgép minden évszakban jelentős kihasználtságot fog mutatni, hiszen télen a hóeltakarításban, ősszel a levelek, növényzet eltakarításában, tavasszal és nyáron pedig az árkok és az utak környezetének tisztán tartásában fog majd szerepet játszani. Tekintve, hogy a település korábban nem rendelkezett ezen eszközökkel így elmondható, hogy jelentős eredményt értünk el az utak és azok környezetének karbantartásánál, aminek köszönhetően a nem megfelelően tisztított és karban tartott utak által okozott problémák megszűntek a településen.

 

További információ kérhető:

Batyi Béla Polgármester

Tel.: 46/387-322