EFOP-2.4.1-16-2017-000112

                                                                                                        

Vilmány község szegregátumában élők helyzetének javítása (ERFA)

 

EFOP-2.4.1-16-2017-000112

Projekt adatok:

Kedvezményezett: Vilmány Község Önkormányzata

Támogatás összege: 192 097 000 Ft

Projekt megvalósítás: 2019.02.01-2021.05.01.

 

 

 

Vilmány Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az EFOP-1.6.2-16 felhívásra, „Vilmány község szegregátumában élők helyzetének javítása” címmel, amely a szegregátumban lakók életminőségének a javítását célozta meg.

Összhangban az EFOP-1.6.2-16 pályázati felhívással, az EFOP-2.4.1 felhívásra benyújtott és sikeresen elnyert pályázat elsődleges célkitűzése, hogy a szegregátum lakosságának helyzetét javítsák a pályázati programok a kijelölt célterületeken, nélkülözhetetlen szolgáltatások biztosításával, illetve a lakhatási problémák mérséklésével, az alábbi konkrét beavatkozások mentén:

  • Ingatlanvásárlás
  • Önkormányzati tulajdonban álló bérlakások felújítása
  • Csillag szolgáltatóház létrehozása, mely biztosítja a közösségi teret a rendezvényekhez és a programok megvalósításához kapcsolódó humán szolgáltatásokhoz
  • Csillag szolgáltatópont létrehozása, ahol a folyamatos jelenlétet igénylő szociális munkások munkaállomása kerül kialakításra, valamint a felzárkóztatást, oktatást lehetővé tevő tanulóhelyiségé is

 

A tervezett lakhatási célú beruházások a társadalmi integrációt szolgálják: hozzájárulnak a marginalizált közösségeknek a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához, ezáltal csökkentik a településen élők elszigetelődését és a kirekesztődését.